Giới thiệu về chúng tôi

Giới thiệu chung

Dịch Vụ của Chúng Tôi : 

 1. GIÁM ĐỊNH MÁY MÓC 
  • Giám định máy móc NK theo QĐ 18/Ttg
  • Giám định tính đồng bộ máy móc, hệ thống , dây chuyền 
 2. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG ( Las 1064 -XD; Las 170-XD )
  • Thí nghiệm Cơ lý VLXD ( Kính;Gạch;Cát;Ximăng….)
  • Thí nghiệm Hóa ( Test Thành phần hóa học Thép )
  • Chứng nhận Hợp quy VLXD Nhập khẩu ( QCVN 16:2019 )
 3. KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ TRONG LAO ĐỘNG :
  • Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH)
  • Kiểm định kỹ thuật An toàn lao động
 4. PHUN TRÙNG HÀNG HÓA XNK
 5. GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THÉP ( Thông tư liên tịch 58 hàng hóa nhóm 2)
 6. GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI, KIỂM ĐẾM SỐ LƯỢNG
 7. CHẰNG BUỘC HÀNG HÓA/CARGO LASHING

Dịch vụ của chúng tôi

Hình ảnh

THÍ NGHIỆM

Hợp Kim Nhôm Dạng Profile và PVC-U

Thanh định hình ( Profile) nhôm và hợp kim nhôm dạng là sản phẩm gia công áp lực được chế tạo bằng công nghệ đùn ép, có mặt c...

Xem thêm

Thí nghiệm Cơ lý Cửa đi và Cửa Sổ

Các chỉ tiêu quan trọng cần thử nghiệm cửa, vách kính Có đầy đủ thiết bị thử nghiệm cửa nhựa, cửa gỗ, cửa kim loại, vách kính...

Xem thêm