ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG ĐẾN HÀNG HÓA

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG ĐẾN HÀNG HOÁ

  1. Phosphine ảnh hưởng đến hàng hóa nào ?

Không nên khử trùng bằng Phosphine cho rau, quả tươi và các loại hàng hoá có thuỷ phần trên 18%.

  1. Những loại hàng hoá bị ảnh hưởng khi khử trùng bằng Methyl bromide

2.1. Thực phẩm

- Bơ, dầu và mỡ;

- Muối iôt được ổn định bằng Hyposulphite sodium;

- Bột đậu nành còn chất béo, bột lúa mì toàn phần, những loại bột chứa protein có hàm lượng cao khác và bột để nướng;

- Các loại đậu có hàm lượng dầu cao;

- Một số loại cacbonat natri dùng làm bột nổi những hợp chất để trâu bò liếm như muối cục hay là những thực phẩm khác chứa hợp chất có sulfur;

- Bột xương xay thô.

- Không được phép vượt quá liều lượng đã khuyến cáo hoặc kéo dài thời gian ủ thuốc đối với những loại hàng hóa là thức ăn hoặc thực phẩm.

2.2. Hàng hóa là da thuộc: Đặc biệt là da dê non hoặc những hàng hóa bằng da khác đã được thuộc bằng sulfur.

2.3. Len: Phải hết sức lưu ý khi khử trùng hàng len Angora. Một số tác dụng bất lợi đã được ghi nhận trên vớ len, áo len, khăn choàng len, và sợi len.

2.4. Tơ nhân tạo làm bằng sợi vitcô: Những tơ nhân tạo được chế biến và sản xuất qua tiến trình xử lý bằng carbon bisulfide.

2.5. Hóa chất phim ảnh (không phải là phim chụp ảnh và phim X quang).

2.6. Giấy

- Giấy tráng bạc;

- Một số loại giấy viết và giấy được lưu hóa bằng sulfide;

- Ảnh in và những giấy sử dụng trong vẽ kỹ thuật;

- Giấy carbon.

  1. Hàng hóa bằng cao su:

- Cao su xốp;

- Cao su mút, như là đệm thảm, gối, nệm, chiếu;

- Con dấu cao su hay những dạng giống như vậy bằng cao su tái sinh.

  1. Nhựa vinyl.
  2. Lông thú.
Chia sẻ: