Thí Nghiệm Sơn, Vật Liệu Chống Thấm và Vật Liệu Xảm Khe , Sơn Epoxy

THÍ NGHIỆM SƠN, VẬT LIỆU CHỐNG THẤM, VẬT LIỆU XẢM KHE 

Với Phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, đầy đủ chức năng 

Lab-XD 635 Thí nghiệm các chỉ tiêu của Sơn : 

SƠN EPOXY :

Độ Mịn : TCVN 2091 :2008

Thời gian khô bề mặt : TCVN 2096: 1993

Độ bền va đập : TCVN 2100:2007; ISO 6272-2:2011(a)

SƠN ALKYD VÀ SƠN DUNG MÔI KHÁC :

Xác định màu sắc, độ mịn, độ nhớt , độ phủ, thời gian khô, độ bám dính.

Độ Cứng

Độ bền uốn của màn Sơn,

Độ bền va đập

SƠN TƯỜNG, SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ :

Màu sắc, độ min, độ phủ

Độ bám dính của màn sơn, thời gian khô, độ nhớt

Xác định trạng thái Sơn Trong thùng chứa, đặc tính thi công, độ ổn định ở nhiệt độ thấp, và ngoại quan màn Sơn, Độ bền nước, Độ bền Kiềm, Độ rửa trôi, Chu kì nóng lạnh

Chia sẻ: