Quy Trình Kỹ Thuật Xông Hơi Khử Trùng

QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG :

QCVN 01-19:2010/BNNPTNT Quy định về Quy Trình Kỹ thuật Xông hơi khử trùng.

 1. Đối tượng áp dụng :

Các tổ chức , cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan tới hoạt động xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bằng biện pháp xông hơi khử trùng.

 1. Sinh vật gây hại :

Là bất cứ loài, chủng hoặc dạng sinh học thực vật ,động vật hoặc vi sinh vật nào gây hại cho thực vật hoặc sản phẩm thực vật, bao gồm :côn trùng, nấm bệnh, tuyến trùng, vi khuẩn, vi rút, phytophasma, cỏ dại, chuột và các sinh vật khác gây hại tài nguyên thực vật, (dưới đây được gọi tắc là dịch hại )

 1. Khử trùng :

Là tiêu diệt sinh vật gây hại vật thể một cách triệt để

 1. Xông hơi khử trùng :

Là biện pháp khử trùng bằng hóa chất xông hơi độc.

YÊU CẦU XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG :

 1. Yêu cầu kỹ thuật xông hơi khử trùng :

Yêu cầu chung :

 • Diệt trừ triệt để các sinh vật gây hại trên vât thể được khử trùng.
 • An toàn với người, vật nuôi và hàng hóa
 • Đảm bảo về vệ sinh môi trường, về an toàn lao động, về phòng chống cháy, nổ và địa điểm làm việc, kho chứa thiết bị, hóa chất theo quy định pháp luật.
 • Đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật

QUY TRÌNH THỰC HIỆN XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG :

Chuẩn bị :

 1. Hồ sơ :
 • Khi yêu cầu xông hơi khử trùng cần cung cấp đủ các thông tin sau :

+ Tên chủ vật thể cần xông hơi khử trùng

+ Địa điểm cần xông hơi khử trùng, thời gian thực hiện

+ Địa chỉ doanh nghiệp

+ Tên hàng, Số lượng, Khối lượng, bao bì, phương thức đóng gói

+ Hợp đồng , Bill ( nếu hàng xuất – nhập khẩu)

 1. Khảo sát :

+ Tiến hành khảo sát thực tế lô hàng cần xông hơi khử trùng nhằm xác định  : Loại hàng, số lượng, thể tích, phạm vi khử trùng và quy cách sắp xếp vật thể khử trùng.

+ Địa điểm xung quanh phạm vi khử trùng liên quan đến vệ sinh an toàn cho người, động vật có ích và môi trường sinh thái

+ Xác định nhiệt độ, ẩm độ  trong phạm vi khử trùng

+ xác định thành phần mật độ sinh vật gây hại trong và ngoài phạm vi khử trùng để có biện pháp ngăn chặn sự lây lan

+ Lấy mẫu đại diện của vật thể

+ Lấy biên bản khảo sát khử trùng

 1. Lập phương án khử trùng :
  • Để lựa chọn loại thuốc khử trùng phù hợp cần các căn cứ sau :
 • Đối với vật thể Xuất – Nhập khẩu :

+ hợp đồng, bill

+Phiếu yêu cầu khử trùng

+ thời gian xử lý

+ đặc điểm của sinh vật gây hại

+ tính chất của hàng hóa

+ Điều kiện ngoại cảnh

 • Tính liểu lượng thuốc sử dụng :
 • Cần cung cấp các thông tin sau để tính liều lượng cho phù hợp :

+ Theo yêu cầu của hợp đồng thương mại, LC

+ Quy định của kiểm dịch thực vật ( nếu có )

+ Loại sinh vật gây hại

+ Tính chất hàng hóa, phương thức đóng gói, quy cách sắp xếp.

+ Thể tích,phạm vi khử trùng

+ Thời gian ủ thuốc

 • Thời gian ủ thuốc :

Tùy thuộc vào các yếu tố : Loại thuốc, loại sinh vật gây hại, nhiệt độ, độ ẩm, liều lượng thuốc sử dụng.

 1. Loại thuốc xông hơi khử trùng phổ biến hiện này :
  • Khử trùng bằng phosphine :
 • Lựa chọn các vị trí khác nhau trong phạm vi khử trùng để đặt thuốc, tránh những nơi có thể ẩm ướt hoặc độ ẩm cao. Đảm bảo hơi thuốc khéch tán đềum thuận lợi cho các thao tác cũng như thu dọn bã thuốc sau khử trùng.
 • Đối với phosphine dạng lỏng bố trí hệ thống ống dẫn thuốc chuyên dụng theo khuyến cáo nhà sản xuất.
  • Khử trùng bằng methyl Bromide :
 • Ống dẫn thuốc đặt theo nguyên tác tập trung ở phía trên và giảm dần ở phía dưới. Căn cứ vào độ sâu và cấu trúc của vật thể khử trùng để đặt ống dẫn thuốc
 1. Kết thúc thời gian ủ thuốc :
  • thông thoáng :
 • Sử dụng thiết bị chuyên dụng : Quạt, máy hút, hệ thống thông gió, đảo khí của phương tiện chứa vật thể khử trùng để thông thoáng.
 • Thời gian thông thoáng phụ thuộc vào số lượng, và công suất của thiệt bị thông thoáng, thể tích phạm vi khử trùng, lượng thuốc sử dụng, điều kiện ngoại cảnh và khả năng hấp thụ của vật thể khử trùng
 • Đo dư lượng thuốc trong phạm vi khử trúng sau khi thông thoáng , Đảm bảo nồng độ thuốc xông hơi trong phạm vi khử trùng đạt mức dưới ngưỡng an toàn.
 • Đối với Phosphine : 0,3ppm( 0.0004g/m3 hoặc 0,4 mg/m3)
 • Đối với methyl Bromide : 5,0 ppm ( 0,02g/m3 hoặc 20 mg/m3)
 1. Cấp giấy chứng nhận khử trùng và lưu hồ sơ :
 • Lô hàng , vật thể sau khi được khử trùng sẽ được cấp giấy chứng nhận khử trùng và lưu hồ sơ tại doanh nghiệp

 

 

 

 

Chia sẻ: