Kiểm định cần trục

Cần trục, cầu trục tự hành hay cần cẩu là một loại thiết bị máy móc có chức năng chính nâng hạ. Đặc điểm chung của cẩu là hệ máy móc kết hợp sử dụng dây cáp...
Xem chi tiết

Kiểm định chất lượng công trình

Dịch vụ kiểm định chất lượng công trình, xác định giá trị thi công dở dang công trình xây dựng bao gồm các dịch vụ sau: 1. Kiểm định, kiểm định nâng tầng côn...
Xem chi tiết

Kiểm định xe nâng

Các loại xe nâng cần kiểm định, Tiêu chuẩn áp dụng, Quy trình khi kiểm định xe nâng
Xem chi tiết

Kiểm định hệ thống lạnh - An toàn lao động

Hệ thống lạnh là một trong những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH – Hệ thống lạnh có chứa các hệ thống b...
Xem chi tiết

Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ : Bộ hồ sơ nhập khẩu gồm
Xem chi tiết

KIỂM ĐỊNH BÌNH NÉN KHÍ

Những thiết bị làm việc với áp suất từ 0,7 kG/cm2 trở lên được coi là các thiết bị chịu áp lực. Theo Tiêu chuẩn Việt Nam thiết bị chịu áp lực có áp suất làm....
Xem chi tiết

Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng

Thí nghiệm vật liệu xây dựng để kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu theo quy chuẩn, quy định hiện hành nhằm đảm bảo chất lượng để đưa vào xây dựng công trình, là...
Xem chi tiết

KIỂM ĐỊNH THANG MÁY

Thang máy là một phương tiện được sử dụng phổ biến trong các tòa nhà chung cư, văn phòng, hộ gia đình có tiêu chuẩn về mức độ an toàn cao, vì vậy nhằm đảm bả...
Xem chi tiết

Kiểm định cần trục

Tại sao phải kiểm định Cần Trục hay Kiểm định cần cẩu Lợi ích việc kiểm định mang lại là gì
Xem chi tiết

Kiểm Định Nồi hơi

Danh mục các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo Phụ lục thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH gồm các loại sau: Nồi hơi các loại …
Xem chi tiết

Kiểm Định Máy móc, Thiết bị An toàn trong vận hành lao động

Danh mục các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo Phụ lục thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH gồm các loại sau:
Xem chi tiết

Giám định Thép NK Và SX Trong nước

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN của Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu....
Xem chi tiết