Kiểm tra Hàm Lượng Chì Trong Sơn Nhập khẩu

Sơn và các sản phẩm thuộc nhóm Sơn Chia làm 3 nhóm : Nhóm 1 : 3208 (Sơn hòa tan trong môi trường không chứa nước) Nhóm 2 : 3209 ( Sơn hòa tan trong môi trư...
Xem chi tiết