Giám định Thép NK Và SX Trong nước

THÔNG TIN MỚI VỀ NHẬP KHẨU THÉP.

Bắt đầu từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN của Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu có hiệu lực và thay thế Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN.

Theo đó, Doanh nghiệp cần phải chú ý những vấn đề sau:

 • Công bố Tiêu chuẩn áp dụng :

  (Điều 3,4,5 - Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN)
  Đối với thép sản xuất trong nước

  - Tổ chức, cá nhân sản xuất thép trong nước có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm thép của mình. Tiêu chuẩn công bố thực hiện theo quy định tại Điều Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN.
  - Việc ghi nhãn hàng hóa thực hiện theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 0 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;
  * Đối với thép nhập khẩu :
  - Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm thép có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm thép nhập khẩu.

  *. Sản phẩm thép nhập khẩu phải được đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

 • Kiểm tra chất lượng thép :

  Bao gồm:
  + Kiểm tra chất lượng của Tổ chức giám định, chứng nhận
  + Kiểm tra nhà nước chất lượng thép
 • Quy Trình kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu :
  Đăng ký kiểm tra chất lượng thép Nk đồng thời ở sở khoa học và công nghệ tỉnh,
  ( Chi Cục đo lường chất lượng tỉnh/ thành phố nơi khai Hải Quan và ở bên đơn vị giám định kiểm tra chất lượng thép để có được 2 giấy đăng ký này đưa cho Hải quan mới được đem hàng về kho bảo quản.
  Sau khi có chứng thu giám định or chứng nhận của tổ chức giám định nộp cùng bộ hồ sơ nhập khẩu cho chi cục đo lường chất lượng và có được thông báo kết quả của chi cục đo lường chất lượng tỉnh / thành phố gửi Hải Quan mới được thông quan chính thức.
  Đăng ký khai trên cổng 1 cửa quốc gia : http:vnsw.gov.vn
  Đăng ký bằng giấy :
  - Khách đăng ký ở cục đo lường chất lượng ( Trung tâm đo lường chất lượng sở KHCN ) sau đó đi mở tờ khai Hải quan. Khách đăng ký giám định bên đơn vị giám định Thép  sau đó mang mẫu cho  Test ra kết quả. Sau đó nộp hải quan thông quan.

Chia sẻ: