Giới thiệu

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI : 

-Kiểm định An toàn các loại máy, thiết bị,vật tư,chất (có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH). Quyết định số 1515/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 09 năm 2017 của bộ trưởng Bộ lao động - Thương Binh và Xã Hội

- Giám định máy móc thiết bị đã qua sử dụng, theo Số: 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 ( Chỉ định của Bộ Khoa học và Công nghệ )

- Giám định đồng bộ máy mới, Kiểm tra chất lượng còn lại máy, ..v.v

- Giám định thương mại hàng hóa Xuất Nhập Khẩu ( Kiểm đếm số lượng, chất lượng hàng hóa )

- Giám định chất lượng thép Nhập khẩu ( Theo thông tư liên tịch 58 Bộ KHCN, Hàng hóa nhóm 2 )

- Chứng nhận Hợp Quy Vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD; QCVN 16:2013 ban hành 30/06/2023 và có hiệu lực 1/1/2024

- Thí nghiệm VLXD : Gách ;đá; cát ;xi măng; kính;Thép;……………..

( Las 1064 -XD; Las 170-XD , Las 635-XD)

- Kiểm định kỹ thuật An toàn lao động theo 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Bộ Lao Động -Thương Binh và Xã Hội

- Chứng nhận Hóa chất công nghiệp Poly Aluminum Chloride (PAC) phù hợp theo quy chuẩn QCVN 06:2020/BCT.
Việc chứng nhận hợp quy hóa chất Poly Aluminum Chloride (PAC) căn cứ theo:
Thông tư 49/2020/TT-BCT
Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia QCVN 6:2020/BCT
- Chứng nhận hợp quy NAOH (natri hydroxit) xút công nghiệp : Theo quy chuẩn 03:2020/BCT tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển natri hydroxit công nghiêp, các cơ quan quản Iy nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đều phải áp dụng quy chuẩn này.
- Chứng nhận hợp quy hóa chất Amoniac (NH3) công nghiệp :Theo QCVN 07:2020/BCT do Bộ Trưởng Bộ Công Thương ban hành, quy chuẩn này áp dụng cho tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển amoniac công nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan.
- Theo quy định tại Thông tư số 45/2020/TT - BCT do Bộ Công Thương ban hành, bắt đầu từ ngày 21/12/2020, các sản phẩm hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải được công bố hợp quy phù hợp với QCVN 02A:2020/BCT về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang trong sản phẩm, đảm bảo được các yêu cầu về an toàn sản phẩm khi sử dụng không gây tác động hay ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dùng và môi trường.

Liên hệ Hotline : 0981068131 để được tư vấn 

Email: dichvuchungnhansg@gmail.com

Chia sẻ: