Kiểm tra chất lượng Ván gỗ Công nghiệp

Ván gỗ nhân tạo : bao gồm Ván sợi và Ván dăm ,Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình hay còn gọi là ván công nghiệp tên quốc tế là Wood – Bas...
Xem chi tiết

KIỂM ĐỊNH - CHỨNG NHẬN THIẾT BỊ VỆ SINH

Kể từ ngày 01/01/2024 Hàng Thiết bị vệ sinh thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 phải kiểm tra chất lượng chứng nhận phù hợp trước khi đưa ra thị trường .
Xem chi tiết

Chứng nhận gạch Bê Tông

Chứng nhận hợp quy gạch bê tông : hay còn gọi là chứng nhận gạch bê tông phù hợp quy chuẩn. Đây là hoạt động đánh giá cả quá trình sản xuất gạch bê tông và...
Xem chi tiết

Thủ Tục Nhập Khẩu Nồi Hơi

Nồi hơi nhập khẩu được nhập từ rất nhiều quốc gia khác nhau nồi hơi mới hoặc đã qua sử dụng. Thủ tục nhập khẩu nồi hơi được quy định trong những văn bản...
Xem chi tiết

Thủ Tục Công bố hợp chuẩn mặt hàng Gạch xây dựng

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn (hay còn gọi là “chứng nhận hợp chuẩn”) là việc một sản phẩm (được quy định cụ thể trong danh sách) được chứng nhận đá...
Xem chi tiết

Chứng nhận hợp chuẩn Gạch

Chứng nhận hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Về nguyên tắc, chứng nhận hợp chuẩn...
Xem chi tiết

Chứng nhận hợp chuẩn Cửa đi, Cửa sổ

Điều 24. Công bố sự phù hợp ( Trích luật quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa ) . 1. Người sản xuất thông báo sản phẩm của mình phù hợp với tiêu chuẩn (sau....
Xem chi tiết