Kiểm định xe nâng

Có 2 loại xe cần kiểm định :

 • Kiểm định Xe nâng hàng
 • Kiểm định Xe nâng người

Quy chuẩn – Tiêu chuẩn kiểm định xe nâng :

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kiểm định xe nâng được sử dụng trong quá trình kiểm định an toàn phải đươc cơ quan chức năng nước sở tại cho phép.

 • QCVN25:2015/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng từ 1,000 Kg trở lên.
 • QCVN22:2010/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị tháo dỡ.
 • QCVN13:2011/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng
 • QTKĐ17:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật na toàn xe nâng hàng
 • TCVN4244:2005, Thiết bị nâng – Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật
 • TCVN4755:1989, Cần trục, yêu cầu an toàn đối với hệ thống thủy lực
 • TCVN5207:1990, Máy nâng hạ -Cẩu container – Yêu cầu an toàn
 • TCVN5179:1990, Máy nang hạ - Yêu cầu thử nghiệm thiết bị thủy lực về an toàn

Vì sao phải kiểm định thiết bị?

 • Đảm bảo an toàn đối với con người, tránh xảy ra các rủi ro đáng tiếc,
 • Đảm bảo cho sự hoạt động ổn định của thiết bị,
 • Kịp thời phát hiện hỏng hóc để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc,
 • Chấp hành và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Kiểm định thiết bị khi nào?

Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của xe nâng người theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi chế tạo, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của xe nâng người theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.

Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn xe nâng người theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:

– Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của xe nâng người;

– Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH XE NÂNG :

Quy trình kiểm định

Khi kiểm định xe nâng người, tổ chức kiểm định phải lần lượt tiến hành theo quy định tại QTKĐ:18-2016/BLĐTBXH bao gồm các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị;

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;

Bước 3: Kiểm tra kỹ thuật – thử không tải;

Bước 4: Các chế độ thử tải- phương pháp thử;

Bước 5: Xử lý kết quả kiểm định.

Lưu ý: Quy trình này không áp dụng cho đường cáp lên xuống hầm mỏ và đường cáp phục vụ cho các công tác chuyên dùng.

 

 

 

Chia sẻ: