GIÁM ĐỊNH MÁY MÓC -THIẾT BỊ

Giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (cũ) nhập khẩu theo quy định tại Quyết định 18/2019/QĐ-TTg.

Bạn muốn tìm đơn vị nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ hàng đầu Việt nam theo quy định của nhà nước.

Hiện theo Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 có hiệu lực từ ngày 15/06/2019. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ giám định được quy định trong quyết định này:

Điều 5. Tiêu chí nhập khẩu đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Điều 6. Tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Điều 9. Nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong trường hợp khác

Chúng tôi nhận cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ nhập khẩu đối với máy móc thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị lớn hơn 10 năm và 20 năm theo phục lục I Quyết định 18/2019/QĐ-TTg. Và được Bộ khoa học công nghệ chỉ định là tổ chức uy tín tại Việt Nam đủ điều kiện giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu theo quy định 

Chúng tôi nhận Order (Đăng ký giám định) tại tất cả các địa điểm cửa khẩu, Cảng,.. trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Về quy định về việc nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thuộc Chương 84 & 85 Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành kèm theo thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017

 
Đối tượng giám định: Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với:

1. Tổ chức, doanh nghiệp (sau đây viết chung là doanh nghiệp) nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

2. Tổ chức giám định thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo quy định tại Quyết định này.

3. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Đối tượng khách hàng:
Chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại nhập khẩu, doanh nghiệp Logistics, Fowarder….

 CÁC DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH MÁY MÓC, THIẾT BỊ KHÁC:

- Giám định tính đồng bộ Máy

- Giám định tuổi máy: 

– Giám định xác định năm sản xuất của máy móc thiết bị
– Giám định chứng nhận chất lượng, số lượng, công suất, loại, điều kiện, tình trạng của máy móc thiết bị
– Giám định đồng bộ hệ thống của máy móc thiết bị
– Giám định tính an toàn, xuất xứ của máy móc thiết bị

Chia sẻ: