KIỂM ĐỊNH CHÂT LƯỢNG NGÓI LỢP THEO QCVN 16:2023/BXD

Quy định đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu . Đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu quy định tại Phần 2 của Quy chuẩn, người nhập khẩu phải...
Xem chi tiết

Chứng nhận hợp quy Thiết bị Vệ Sinh theo QCVN 16:2023

CHỨNG NHẬN HỢP QUY THIẾT BỊ VỆ SINH Theo Thông Tư số 04/2023/TT-BXD Ban hành ngày 30/06/2023 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về Sản phẩm Hàng Hóa, Vật l...
Xem chi tiết

Giám định chất lượng Cát Nhập Khẩu

Sản phẩm cát (cụ thể là cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa; cát nghiền dùng cho bê tông và vữa) nằm trong danh mục hàng hóa vật liệu xây dựng bắt buộc phải...
Xem chi tiết

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KEO DÁN GỖ

QCVN 03-01:2022/BNNPTNT do Tổng cục Lâm nghiệp biên soạn, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định. Bộ trưởng Bộ...
Xem chi tiết

Hàm Lượng Chì Trong Sơn là gì ? Tại sao phải giới hạn hàm lượng chì Trong Sơn

Theo Tổ chức Y tế thế giới, ước tính năm 2000, trên thế giới có khoảng 120 triệu người bị phơi nhiễm chì, trong đó, chủ yếu là trẻ em, mỗi năm ghi nhận thêm...
Xem chi tiết

Thủ tục Nhập khẩu máy cắt cỏ cầm tay

Theo như Thông tư Số: 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 12 năm 2021 quy định Danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ...
Xem chi tiết

GIÁM ĐỊNH ĐỒNG BỘ MÁY MÓC, HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ SẢN XUẤT

- Xác định tính đồng bộ hệ thống máy móc, thiết bị
Xem chi tiết

Thủ tục nhập khẩu dây chuyền đồng bộ

Giám định đồng bộ - Căn cứ khoản 5 Điều 29 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bố sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP n...
Xem chi tiết

Quyết định 18 về nhập khẩu máy móc cũ

QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG Quyết định số : 18/2019/QĐ-Ttg ngày 19/04/2019
Xem chi tiết

GIÁM ĐỊNH MÁY MÓC -THIẾT BỊ

Giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (cũ) nhập khẩu theo quy định tại Quyết định 18/2019/QĐ-TTg.
Xem chi tiết